Wat is de Huurdersraad:
Hebt u hier wel eens bij stil gestaan? U hebt een woning van een sociale verhuurder. Uw woning en alle andere woningen van de Woningstichting samen vertegenwoordigen een fors bezit. Dat bezit is een beetje van ons allemaal, want in het verleden is de woningvoorraad voor een deel met subsidie tot stand gekomen. Is het dan niet logisch dat we als huurder mee praten over het beleid van de Woningstichting? In deze folder leest U waarom dat moet en hoe het kan.

Waarom een Stichting Huurdersraad?
Overleg tussen huurder en verhuurder is niet alleen wettelijk verplicht, maar gewoonweg ook erg belangrijk. Zit je niet aan tafel, dan mis je een kans om invloed uit te oefenen. Omdat een verhuurder natuurlijk niet met alle huurders tegelijk kan praten, is het nodig dat huurders een organisatie hebben die namens hen op kan treden. Stichting Huurdersraad is zo`n huurders organisatie.

De Huurdersraad komt op voor de belangen van de huurders. Zij overleggen met de woningstichting over zaken die u aangaan. Denk maar eens aan het huurbeleid, de jaarlijkse huurverhoging, onderhoudsbeleid, verkoopbeleid en andere beleidszaken. De Huurdersraad werkt in het belang van de huurders van Woningstichting de Zaligheden en is voor de woningstichting het eerste aanspreekpunt als er zaken spelen die voor de huurders van belang zijn. En niet te vergeten: Stichting Huurdersraad de Kempen is een onafhankelijke stichting van en voor de huurders.

Stichting Huurdersraad de Kempen
De Huurdersraad zet zich in voor de toekomst van de sociale huisvesting in de gemeentes waar de woningstichting woningen heeft en voor een sterke positie van de huurders. Ook hecht de Huurdersraad groot belang aan onderwerpen zoals leefbaarheid, betaalbaarheid en goede dienstverlening door de woningstichting.

In het overleg met verhuurder en de gemeentes heeft de Huurdersraad een belangrijke plaats. De verhuurder kan het advies van de Huurdersraad niet zomaar naast zich neerleggen maar zal hier serieus naar moeten kijken en op reageren (adviesrecht) Bij belangrijke zaken zal de verhuurder met goede argumenten moeten komen om een advies te negeren; in sommige gevallen is toestemming van de Huurdersraad nodig om plannen door te laten gaan. Dit alles is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst tussen Stichting Huurdersraad de Kempen en Woningstichting de Zaligheden.

Voor en van de huurders.
De Huurdersraad voert zeer regelmatig overleg en onderhoud contacten met de woningstichting. De resultaten uit dit overleg en andere belangrijke zaken worden in WSZ Woonblik (relatie-magazine van WSZ) aan de huurders bekend gemaakt.

Om namens de huurders te kunnen spreken is het belangrijk om goede contacten te onderhouden met de huurders. Daarom is iedereen welkom op de jaarlijkse huurdersvergadering, ideeŽn en wensen kunnen hier uitgesproken worden. De Huurdersraad kan dit meenemen in het overleg met verhuurder. Ook kunnen initiatieven, zoals het oprichten van een bewonersraad gesteund en begeleid worden. Voor vragen, advies of ondersteuning kunt U als huurder altijd bij Stichting Huurdersraad terecht.

De mening van de Woningstichting de Zaligheden.
Woningstichting De Zaligheden vindt het belangrijk dat de Huurdersraad een goede organisatie is. Dit omdat het voor de woningstichting steeds belangrijker wordt om naar de huurders te luisteren. Wonen is steeds meer een totaalpakket van woning, woonomgeving en dienstverlening. De huurders moeten hierover mee kunnen praten. En dat gaat nu eenmaal het beste wanneer de huurders zich organiseren. En als het overleg goed verloopt, kan het er toe leiden dat de woningstichting u een nog beter product aan kan bieden.

Bent U enthousiast en wilt U mee praten?
En samen met huidige leden van de Huurdersraad, de spreekbuis voor de huurders van Woningstichting de Zaligheden zijn en haar belangen behartigen? Neem dan zitting in de Huurdersraad. Voor informatie kunt u contact opnemen met Stichting Huurdersraad de Kempen.